Kontakt

EU za unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu i inspekcije rada

Terazije 41/III,

11000 Beograd

Telefon: +381 66 5111 206

E-mail: ivan.majer@minrzs.gov.rs

map