O projektu

section-cover

O čemu se radi?

Unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji su danas u Srbiji veoma aktuelni, uzimajući u obzir da je započeta implementacija Strategije bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji za period 2018-2022.  godine. Takođe,  2019. godina je  Srbije proglašena Godinom bezbednosti i zdravlja na radu od strane Vlade Republike Srbije.

Reč je o tvining projektu koji implementira slovačko-češki konzorcijum. Vodeći partner je Ministarstvo za rad, socijalna pitanja i porodicu Slovačke Republike, dok je junior partner Državni inspektorat za rad Češke Republike. Podršku projektu i backstopping usluge pruža Regionalna razvojna agencija Senec-Pezinok iz Bratislave. 

Koji su ciljevi i očekivani rezultati projekta?

Glavni cilj Komponente 1 projekta je jačanje kapaciteta Inspektorata za rad.

Rezultat 1.1 Unapređena ekspertiza inspektora rada o inspekcijskom nadzoru nad usklađenošću sa zahtevima za bezbednost i zdravlje na radu; uspostavljen sistem celoživotnog obrazovanja

Rezultat 1.2 Radne aktivnosti inspektora rada unapređene i standardizovane; razvijen višegodišnji strateški plan aktivnosti inspekcije za rad

Glavni cilj Komponente 2 projekta je davanje predloga za pravni okvir za osiguranje od povreda na radu i profesionalnih bolesti kao i jačanje službi medicine rada i unapređenje zakonskog okvira za profesionalne bolesti.

Rezultat 2.1 Unapređen zakonski okvir i sistem registracije osiguranja od povreda na radu i unapređen pravni sistem profesionalnih bolesti

Rezultat 2.2 Osnažena uloga službi medicine rada

Sektor
  • Zaštita zdravlja
EuropeAid referenca
Twinning Grant Contract number: 48-00-00201/2017-28
Komponente
  • Jačanje kapaciteta Inspektorata za rad.
  • Pravni okvir za osiguranje od povreda na radu i profesionalnih bolesti koje pokrivaju zdravstvenu zaštitu, penzijsko i invalidsko osiguranje; jačanje službi medicine rada i unapređenje zakonskog okvira za profesionalne bolesti
Grad / Region
Belgrade, Serbia
EU donacija
1.500.000 €
Vreme implementacije
Februar 2019. - Februar 2021.
Korisnik
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Uprava za bezbednost i zdravlje na radu; Inspektorat rada Republike Srbije
Implementiran od strane
Ministarstvo za rad, socijalna pitanja i porodicu Republike Slovačke, Državni inspektorat za rad Češke Republike, Regionalna razvojna agencija Senec - Pezinoc