Sprovođenje

Ministarstvo za rad, socijalna pitanja i porodicu Slovačke Republike

Projekat implementira slovačko-češki konzorcijum u kojem je vodeći partner Ministarstvo za rad, socijalna pitanja i porodicu Slovačke Republike, junior partner Državni inspektorat za rad Češke Republike a podršku projektu pruža Regionalna razvojna agencija Senec-Pezinok iz Bratislave.


Državni inspektorat za rad Češke Republike

Državni inspektorat za rad Češke Republike  je organ Ministarstva rada i socijalnih pitanja Češke Republike. Osnovan je Zakonom br. 251/2005 o inspekciji rada. Glavni zadatak Inspektorata je da proverava poštivanje obaveza proisteklih iz propisa o koji se odnose na rad i radne odnose.

Više informacija na internet stranici Državnog inspektorata za rad Češke Republike: http://www.suip.cz/

Regionalna razvojna agencija Senec - Pezinok

Regionalna razvojna agencija Senec - Pezinok

je udruženje pravnih lica koja se od 2002. godine bave regionalnim razvojem u podunavskim i malokarpatskim regionima. Član je integrisane mreže agencija za regionalni razvoj koje je osnovalo Ministarstvo za izgradnju i regionalni razvoj Slovačke.

Glavna misija Agencije je pružanje tehničke pomoći za razvoj regionalnih planova, strategija, projekata i programa. RRA Senec - Pezinok takođe ima status  ovlašćenog tela za projekte Tvinninga EU.

Regionalna razvojna agencija Senec - Pezinok sprovodi implementaciju međunarodnih razvojnih projekata i programa i izgradnju partnerstava na međunarodnom nivou (IPA / ENI), Implementaciju razvojnih projekata i programa koji stvaraju uslove za investiranje u regionu Senec - Pezinok, sa naglaskom na razvoj turizma itd.


Više informacija na veb lokaciji: http://www.rrasenec-pezinok.sk/ 

Konsultanti