Evropska unija podržava unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji

26. Jun 2019.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević prisustvovao je svečanom otvaranju tvining projekta Evropske unije „Podrška i unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu i inspekcije rada u Republici Srbiji kojim je predsedavala v.d.direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu i vođa projekta iz zemlje korisnice Marina Furtula.

Pored ministra Đorđevića, otvaranju su prisustvovali i ambasador Češke Republike u Srbiji Nj.E. Tomaš Kuhta, zamenik ambasdorke Republike Slovačke u Srbiji Igor Vencel, šef drugog sektora operacija Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Štefen Hudolin, vođa projekta države članice iz Slovačke Branislav Ondruš, kao i predstavnici Minstarstva finansija Republike Srbije.

S obzirom na to da je u toku sprovođenje Strategije bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji za period 2018 - 2022, a takođe je i 2019. godina od strane Vlade Republike Srbije proglašenom godinom bezbednosti i zdravlja na radu sa sloganom: “Bezbedan rad – zdrava budućnost” aktuelne teme u Srbiji su unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu, jačanje kapaciteta inspekcije rada i uspostavljanje efikasnog sistema osiguranja od povreda na radu i profesionalnih oboljenja.

Prioritet Vlade Republike Srbije na putu socijalnog i ekonomskog razvoja jesu obezbeđivanje bolje bezbednosti i zdravlja na radu što dokazuju mnogi od strateških dokumenata. Bezbednost i zdravlje na radu predstavlja važan socijalni element zaštite zaposlenih od negativnih uticaja rada, povreda na radu i profesionalnih bolesti, a isto tako promoviše dobrobit na radu, radnu kulturu i zadovoljstvo zaposlenih, jača funkcionisanje tržišta rada i kvalitet ljudskog kapitala. Sistem osiguranja od povreda na radu i profesionalnih oboljenja će takođe biti sastavni deo socijalne zaštite zaposlenih.

Aktivnosti koje su planirane u Projektu fokusiraće se na razvoj Strategije za inspekciju rada i Akcioni plan za period 2019-2024, sistem obrazovanja i doživotnog učenja za inspekciju rada, kao i na kampanje za podizanje svesti o značaju bezbednosi i zdravlja na radu. Značajan aspekat projekta je razvoj sistema i zakonskog okvira za osiguranje od povreda na radu i profesionalnih bolesti radi naknade štete, kako bi se u punoj meri osigurala zaštita ljudi koji dožive povredu na radu.

Ovaj tvining projekat, započet u februaru 2019. godine u ukupnom iznosu od 1,5 miliona evra, finansiran je od strane Evropske unije i trajaće dve godine. Telo za ugovaranje ovog projekta je Ministartsvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, a sprovodi se kroz partnerstvo između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Ministarstva za rad, socijalna pitanja i porodicu Slovačke Republike i Državnog inspektorata za rad Češke Republike.